More_vert Our position is based on the fact that the Commission has collective accountability.More_vert, we need a Community response which is underlined by the principle of solidarity.More_vert In this debate the focus is on the Council and Commission representatives.

Hallituksen vastuu konkurssissa

talousalueella, ellei rekisteriviranomainen myönnä yhtiölle lupaa poiketa tästä. Huolellisuusvelvoitteen noudattamisen arvioinnista käytännössä, hallituksen huolellisuusvelvoite, huolellisuusvelvoitteen noudattamisen arviointi on käytännössä subjektiivista noudatetun toimintatavan arviointia. Toisen kohdan mukaan korvausvastuu yhtiölle tai

Finnishensinnäkin sen valtion vastuu, jonka lipun alla kyseinen alus purjehtii, more_vert firstly, the responsibilities of the state under whose flag the vessel is sailing; FinnishEuroopan unionilla on sitä paitsi politiikkojensa vuoksi raskas vastuu tästä tilanteesta.FinnishEuroopan unionilla on vastuu tavoitteiden saavuttamisesta ja myös eurosta on suuri apu.More_vert The draft directive transfers too broad a range of responsibilities to industrial entities.

More_vert, that is the only opportunity, the only power and the only duty this House has.FinnishParlamentin uusi rooli ja vastuu, lissabonin sopimuksen täytäntönpanossa ( more_vert.Fehlende Übersetzung melden, dE EN vastuu" ist Deutsch, Englisch fehlt eN DE vastuu" ist Englisch, Deutsch fehlt).