Yhtiössä voi olla käytössä myös erilaisia osakelajeja; esimerkiksi monissa suomalaisissa pörssiyhtiössä on erikseen suuremman änivallan antavia A-osakkeita ja enemmänkin sijoittajille suunnattuja B-osakkeita.Tilinpätös vahvistetaan yleensä enemmistöpätöksellä.

Aiemmin; OYL 9:7 tietojensaantioikeudeksi (OYL 9:12) ja änioikeudeksi.Samalla tavoin yhtiökokous valitsee tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.

Sitä pienemmissä yhtiössä jäseniä voi olla vähemmänkin, mutta tällöin on valittava vähintän yksi varajäsen.Hallitus valitsee yleensä puheenjohtajansa itse, mutta myös hallituksen nimeävä yhtiökokous voi tehdä valinnan, ellei yhtiökokouksessa ole toisin märätty.