Hei sähköiseen asiointipalveluun liittyneet 12/5/2018, muistathan, että Iriksen kautta näet kaikki sinulle maksetut korvaukset.Kela perii tuomioon perustuvia velkoja, kuten vahingonkorvauksia.Tämä tarkoittaa niitä opintolainoja, jotka on maksettu pankille valtiontakauksen perusteella.

Maksetut maataloustuet

Vipu-palvelusta. Sika- ja siipikarjatiloille maksetaan tilojen aiempaan tuotantohistoriaan perustuvaa tuotannosta irrotettua tukea. Luonnonhaittakorvauksen loppumaksu ja kansalliset peltotuet oli tavoitteena maksaa joulukuussa. Ennakoiden maksuprosentti palautuu ennalleen, eU:n maaseutuohjelman mukaisten korvausten

Voit myös tehdä ehdotuksen velkasi maksamisesta.Hakuaika on kuusi kuukautta.

Kunnissa ja seurakunnissa sovellettavat veroprosentit, kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit 2019 (pdf).Tuorein julkaisu on vuoden 2019 kuntaverovertailu.Kaikki perintäasiat, kuten oikeudenkäyntikulujen perintä, eivät näy asiointipalvelussa.