Vastaavasti yhtiömiehet voivat nostaa sijoituksensa tai osan siitä pois halutessaan ja toisten yhtiömiesten sen hyväksyessä.Omistussuhteista poikkeavat yksityisnostot johtavat myös yhtiömiesten keskinäisiin saamis- ja velkasuhteisiin, kuten edellä oleva esimerkki osoittaa.

Hallituksen vastuu konkurssissa

talousalueella, ellei rekisteriviranomainen myönnä yhtiölle lupaa poiketa tästä. Huolellisuusvelvoitteen noudattamisen arvioinnista käytännössä, hallituksen huolellisuusvelvoite, huolellisuusvelvoitteen noudattamisen arviointi on käytännössä subjektiivista noudatetun toimintatavan arviointia. Toisen kohdan mukaan korvausvastuu yhtiölle tai

Änetön yhtiömies ei vastaa tilikauden tappiosta.Ralan tuottama tieto on varmennettua.Pankkilainojen maksettavaksi langenneet takaukset ovat jo konkurssimenettelyn alkaessa saattaneet viedä asunnon ja muut varat alta pienemmän yhtiön omistajilta ja johtoportaalta.

3.3 Muut kannemahdollisuudet Edellä on tarkasteltu yhtiömiesten velkavastuuseen ja takaisinsaantilakiin perustuvia kannemahdollisuuksia.Osakeyhtiöitä, on tavanomaista, että henkilöyhtiön toimintaa käytännössä ohjaa yhtiömiesten edustajien muodostama, soveltuvin osin osakeyhtiön hallituksen 5 tapaan organisoitu toimielin toimitusjohtajan vastatessa sen juoksevasta hallinnosta.Tilikauden tulokseen (voittoon) yhtiömiehillä on omistusosuuden mukaan märäytyvä oikeus.