Pesänhoitajaa koskevia 8 luvun sännöksiä sovelletaan, vaikka konkurssi on alkanut ennen lain voimaantuloa.Sen esikuva oli Ruotsin konkurssilaki 1862, joka rakentui italialais-ranskalaiselle konkurssitraditiolle.

3 Pesänhoitajan märäminen konsernissa Pesänhoitajaksi märätty tai märättävä voidaan märätä muunkin samaan konserniin tai muuten samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvan konkurssivelallisen pesänhoitajaksi, jos sitä voidaan pitä tarkoituksenmukaisena konkurssipesien hoitamisen kannalta ja on syytä olettaa, että tehtävä voidaan hoitaa ilman sitä olennaisesti vaikeuttavia eturistiriitoja.9 luku Konkurssipesän selvitys ja velallisen kirjanpito 1 Pesäluettelo Pesänhoitajan on laadittava velallisen varoista ja veloista luettelo ( pesäluettelo ).

23 luku Erinäiset sännökset 1 Laaja konkurssipesä Tässä laissa laajalla konkurssipesällä tarkoitetaan sellaista konkurssipesä, jossa konkurssivelallisena olevassa yhteisössä tai sätiössä vähintän kaksi seuraavasta kolmesta edellytyksestä on täyttynyt konkurssin alkaessa: 1) taseen loppusumma viimeisen tilikauden tilinpätöksen mukaan on yli euroa; 2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto.Ennen tämän lain voimaantuloa alkaneeseen konkurssiin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita sännöksiä.