Vahvistetaan yhtiön pitkän aikavälin strategiset tavoitteet.Hallituksen toiminnan arvioinnin tarkoituksena on selvittä, miten hallituksen toiminta on vuoden aikana toteutunut sekä toimia perustana arvioitaessa hallituksen toimintatapaa, kokoonpanoa ja mahdollisten uusien jäsenien valintaa.Hallituksen toiminnan arviointi, hallitus arvioi toimintaansa vuosittain.

Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus mm: kutsuu koolle yhtiökokouksen ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa nimittä ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan hyväksyy toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen ja muut etuudet hyväksyy konsernin johtoryhmän kuuluvien johtajien palkkauksen ja muut etuudet hyväksyy yhtiön riskienhallinnan periaatteet vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteet.Yleistä, yhtiön hallitus toimii Stockmannin yhtiöjärjestyksen ja voimassaolevan lainsädännön mukaisesti.Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti normaalisti 8-11 kertaa vuodessa ja pitä tarvittaessa ylimäräisiä kokouksia, jotka voivat olla myös puhelinkokouksia.

Hallituksen kokouksiin osallistuu myös kaksi henkilöstön edustajaa, jotka niin ikän eivät ole hallituksen jäseniä.Evästeitä voidaan käyttä myös yrityksille suunnattuun suoramarkkinointiin tai käyttäjäluetteloihin perustuvaan markkinointiin sekä uudelleenmarkkinointiin (remarketing).YIT ei myöskän yhdistä IP-osoitetta käyttäjän tai kerä mitän tietoja, joista käyttäjän henkilöllisyys selviä suoraan, ellei näitä tietoja ole vapaaehtoisesti lähetetty verkkolomakkeilla YIT:n verkkosivustossa vieraillessa.